Πάρα πολύ καλή συνεργασία, και πολύ καλή επικοινωνία

Πάρα πολύ καλή συνεργασία, και πολύ καλή επικοινωνία μαζί τους σε όλα τα επίπεδα! Σίγουρα θα υπάρξει και νέα συνεργασία!!

Γιάννης Κεφαλάς, Διευθυντής πωλήσεων στην C.O.W.